Forståelse, indsigt og respekt for alle parter er fundamentet for det bedste samarbejde og

– børnesygepleje i eget hjem

Har du generelle spørgsmål, ønsker du rådgivning, eller har du andet på hjerte – så ring på tlf. 27 51 23 50 eller mail når det passer dig!

Forståelse, indsigt og respekt
for alle parter er fundamentalt for det bedste samarbejde og børnesygepleje i eget hjem.

Sammen om behandlingsplan • Fælles om udfordringerne • Engagement og involvering

Godt begyndt er halvt fuldent – det starter med en tryg familie

Vores personale er kvalificeret indenfor pædiatri – vi involverer familien i vores matchning, dette betyder lavpraktisk, at vi præsenterer personalet inden opstart, da vi aner- kender, at kemien er af stor vigtighed i disse opgaver. Dette italesætter vi overfor familien og fortæller, at vi altid gør vores yderste for at stille det rigtige team.

Børnesygepleje har en procedure, hvor vi jævnligt følger op på det eksisterende team, således at forældrene oparbejder en tillid i samarbejdet og kontakter os, hvis de har ønsker til ændringer.

Arbejdsglæde giver dedikerede ansatte

Vi arbejder internt med fastholdelse af vores ansatte, bla. ved at tilbyde dygtiggørelse og videreuddannelse indenfor relevante områder, herunder palliation, epilepsi, berøringsstrategier og førstehjælp.

Den helhedsorienterede indsats

Indblik

Vi har erfaring og indblik i alle parters virkelighed, og fungerer gerne som bindeled og tovholder i hele indsatsen omkring barn og familie.

Tværfaglig tovholder

Vi deltager i diverse kontroller, kontakt med stamsygehus, praktiserende læger, institutioner, og specialafdelinger og herunder Det Palliative Team på Skejby, Filadelfia, Center for sjældne sygdomme og RCV for at få alle vigtige informationer omkring barnet.

Overblik

Informationerne om barnet videregiver vi til relevante samarbejdspartnere (med samtykke fra forældrene) herunder løbende status og opdatering til barnets sagsbehandler, ligesom at vi deltager i relevante netværksmøder.

Som tovholdere kan vi derfor tilbyde, at der altid er overblik over aftaler og handlingsplaner samt kommunikeret med alle parter, så misforståelser minimeres.

Supervision

Vi evaluerer alle opgaver og kigger altid på hvordan vi kan gøre godt, endnu bedre.

Vi lytter til alle parter og sørger for at alle er informeret omkring indsatser og aftaler. Det giver det stærkste fundament for en helhedsorienteret indsats.

Download brochure lige her

Dygtige sygeplejersker
med den rette ballast i rygsækken

Børnesygepleje er en landsdækkende virksomhed med engagerede, erfarne og kompetente medarbejdere, der besidder de menneskelige kvaliteter der skal til for at udføre børnesygepleje i familiers hjem.

Vi arbejder altid efter at matche de rette sygeplejersker til familierne, fordi kontinuitet er en af de vigtigste brikker for et godt samarbejde med en familie i en følelsesmæssig svær situation.

Vi tror, at en tværfaglig og helhedsorienteret indsats i børnesygepleje gør forskellen mellem den gode og den bedste behandling – og den holdning har vi bygget vores virksomhed på.

Børnesygepleje har bla. erfaring med:

 • Vejledning og støtte til forældrene i hjemmet
 • Aflastning til sårbare familier med psykosociale problematikker
 • Neurolgiske sygdomme
 • Cardiologiske sygdomme
 • Epilepsi
 • Pulmonale sygdomme
 • Cancer
 • Terminale forløb
 • Sjældne sygdomme
 • Præmatur
 • Gulsot
 • Parenteral ernæring

Mette Skydt Tejsner

Sygeplejerske
Personaleleder

Mette Liltorp

Sygeplejerske
Indehaver

Charlotte Morris

Sygeplejerske
Sygeplejefaglig leder

Kontakt os for mere information:

Vi kommer gerne med råd, vejledning og kvalificeret sparring. For os er det vigtigt at alle med behov bliver hørt – derfor tager vi også telefonen uden for “åbningstid”.

Mette Liltorp

Tlf. 27 51 23 50
mette@boernesygepleje.dk

[custom-facebook-feed]